VII Rzeszowska Konferencja Okulistyczna "SOKOLIM OKIEM"

22-23 listopada 2019 r.

Hotel Prezydencki w Rzeszowie

Na górę

  • 1
  • 2
  • 3

 

Szanowni Państwo,

Poniżej rozpiska godzinowa kursów, które odbędą się 22 listopada 2019 r. Niektóre nazwy warsztatów uległy modyfikacji. Zachęcamy do zapisów na dodatkowy kurs, który odbędzie się równolegle z innym kursem. 23 listopada 2019 roku odbędzie się główny dzień konferencji SOKOLIM OKIEM. Poniżej lista tematów i prelegentów (tematy ułożone losowo). Zapraszamy do rejestracji za pomocą formularza na stronie internetowej lub telefonicznie.

Zapisy  na kursy odbywają się pod nr tel. 503 740 076.

O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

22 listopada 2019 roku /KURSY

Rozpoczęcie: 16.00    Zakończenie: 19.20

Godzina

Kurs

Prowadzący

16:00-17:00

Postępowanie w retinopatii cukrzycowej i cukrzycowym obrzęku plamki (DME). Podstawy interpretacji OCT i angio-OCT.

BRAK MIEJSC

Dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska

Świat Oka Centrum Okulistyczne  w Warszawie

17:10-18:10

Procedury badania refrakcji, zaburzeń widzenia obuocznego           i akomodacji u dzieci.

Mgr Barbara Pakuła

Optometrysta, spec. optometrii pediatrycznej        i terapii widzenia

17:00-19:00

Zastosowanie stymulacji błyskowych w diagnostyce elektrofizjologicznej chorób narządu wzroku.

Dodatkowy kurs. Trwają zapisy. Liczba miejsc ograniczone.

Prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

18:20-19:20

Kurs korekcji astygmatyzmu przy pomocy torycznych soczewek wewnątrzgałkowych pacjentów operowanych na zaćmę.

Dr n. med. Mariusz Spyra

Visum Clinic w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej                    w Tarnobrzegu

23 listopada 2019 roku /SOKOLIM OKIEM

Rozpoczęcie: 8.30    Zakończenie15.30

Temat

Prowadzący

8.00 – 8.30 Rejestracja

Organizacja leczenia operacyjnego zaćmy w trybie jednodniowym.

The organization of the cataract surgery in a “outpatient (one day) surgery”.

Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego        w Warszawie

Leczenie powikłań chirurgii zaćmy.

The treatment of cataract surgery complication .

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego     w Lublinie

Jak zaopatrzyć podwichnięcie soczewki własnej?

Management of natural lens subluxation.

Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego     w Warszawie

"Cataract Refractive Suite" - Konfiguracja przyszłości w chirurgii refrakcyjnej zaćmy.

"Cataract Refractive Suite"- Future configuration in cataract refractive surgery.

Lek. med. Adam Słoka

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, Oddział Okulistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Chirurgia Oka Adam Słoka

Operacja zaćmy jako zabieg refrakcyjny.

Cataract surgery as a refractive procedure.

Dr n. med. Mariusz Spyra

Visum Clinic w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Chirurgia zaćmy u pacjenta z wysoką krótkowzrocznością - o czym należy pamiętać.

Cataract surgery in a patient with high myopia – what we should to remember.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek

Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof.  K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Optymalizacja powierzchni oka jako czynnik wpływający na jakość widzenia u pacjentów operowanych na zaćmę.

Optimization of the eye surface as a factor affecting the quality of vision in cataract patients.

Dr n. med. Mariusz Spyra

Visum Clinic w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Mydrane w operacji zaćmy.

Mydrane in cataract surgery.

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Stożek rogówki jako najczęstsza przyczyna przeszczepu rogówki?   Teraźniejszość czy przeszłość?

Keratoconus as a most common reason of corneal transplant ? The present or the past?

Dr n. med. Agnieszka Cisek

Visum Clinic w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Katedra Nauk Morfologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Otwór plamki - "to operate, or not to operate ?"

Maculap hole - "to operate, or not to operate ?"

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Nowotwory spojówki i przedniego odcinka oka.

Conjunctival and anterior segment tumors of the eye.

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Rola OCT w diagnostyce chorób plamki związanych ze zwiększoną grubością naczyniówki- pachychoroid spectrum diseases.

The role of OCT in the diagnosis of macular diseases associated with increased choroidal thickness - pachychoroid spectrum diseases

Dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska

Świat Oka Centrum Okulistyczne w Warszawie

Alergie w praktyce lekarza okulisty.

Allergies in the practice of an ophthalmologist.

Lek. med. Wojciech Luboń

Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof.  K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego        w Katowicach

Metody badań i oceny narządu wzroku u dziecka.

The methods of the examination and evaluation of vision in a child.

Dr hab. n. med. Erita Filipek

Oddział Okulistyki Dziecięcej, Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Postępowanie w krótkowzroczności u dzieci – doświadczenia własne.

Management in children’s myopia – my own experience.

Prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek

Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Procedury badania refrakcji, zaburzeń widzenia obuocznego i akomodacji u dzieci.

Procedures for testing refraction, binocular vision disfunction and accommodation in children.

Mgr Barbara Pakuła

optometrysta, spec. optometrii pediatrycznej i terapii widzenia

15:30 Zakończenie

 

Szanowni Państwo,

Trwają zapisy na tegoroczną VII Rzeszowską Konferencję Okulistyczną SOKOLIM OKIEM. Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 roku w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Przypominamy, że zapisu na główny dzień konferencji tj. 23 listopada dokonujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie konferencji lub telefonicznie pod numerem: 503740076. Zapisów na warsztaty, które odbędą się 22 listopada (piątek) dokonujemy tylko i wyłącznie TELEFONICZNIE.

Poniżej lista warsztatów odbywających się dnia 22 listopada (kolejność przypadkowa)

  1. Postępowanie w retinopatii cukrzycowej i cukrzycowym obrzęku plamki (DME). Podstawy interpretacji OCT i angio-OCT - BRAK MIEJSC.
  2. Metody badań i oceny narządu wzroku dziecka.
  3. Kurs korekcji astygmatyzmu przy pomocy torycznych soczewek wewnątrzgałkowych pacjentów operowanych na zaćmę.

Liczba miejsc w warsztatach jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Rozpoczęcie warsztatów o godzinie 16.00. Czas trwania 1 h. Warsztaty będą odbywać się kolejno jeden po drugim. Przerwa pomiędzy warsztatami 15 min.

Szczegółowy harmonogram wykładów będzie dostępny w późniejszym terminie. 

Zachęcamy do rejestracji!

SO - belka na strone

 

Szanowni Państwo!

Tegoroczna edycja VII Rzeszowskiej Konferencji Okulistycznej SOKOLIM OKIEM odbędzie się 22-23 listopada 2019 roku w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

Ubiegłoroczna konferencja była doskonałym dowodem na to, że wciąż cieszy się Państwa ogromnym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział ponad 215 lekarzy okulistów m.in.: z Rzeszowa, Krosna, Sanoka, Lublina, Krakowa, Kielc, Katowic, Puław, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę i uczyć się od najlepszych. Dziękujemy za tak liczny udział.

W piątek tj. 22 listopada 2019 roku odbędą się warsztaty z podstaw interpretacji OCT i Angio-OCT, postępowania w retinopatii cukrzycowej i cukrzycowym obrzęku plamki (DME), metod badań i oceny narządu wzroku dziecka oraz kurs korekcji astygmatyzmu przy pomocy torycznych soczewek wewnątrzgałkowych pacjentów operowanych na zaćmę.

W sobotę tj. 23 listopada 2019 roku odbędzie się główny dzień wykładowy. Wiodącymi tematami będą: obecna organizacja i zmiany w polskiej okulistyce, organizacja pracy na bloku operacyjnym, postępy i możliwości w chirurgii zaćmy, nowe technologie i leki w schorzeniach siatkówki i plamki oraz najbardziej nurtujące problemy narządu wzroku o zasięgu światowym takie jak krótkowzroczność czy retinopatia cukrzycowa. 

Wśród prelegentów m.in.: prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz, prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski, prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon, dr hab. n. med. Erita Filipek, dr hab. n. med. Agnieszka Kubicak-Trząska, dr hab. n. med. Joanna Brydak-Godowska, prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczeki wielu innych!

Wysoki poziom merytoryczny wydarzenia gwarantuje Komitet Naukowy, złożony z czołowych polskich specjalistów, a także autorytetów z dziedziny okulistyki. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz.

Wszyscy uczestnicy oprócz wiedzy praktycznej otrzymają punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji,

dr n. med. Mariusz Spyra, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Zachęcamy do rejestracji na konferencję: 

www.konferencja-okulistyczna.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Tel:503 740 076

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że tegoroczna VII edycja konferencji SOKOLIM OKIEM odbędzie się 22-23 XI 2019 r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Zapraszamy do rejestracji na konferencję:

www.konferencja-okuslityczna.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel: 503 740 076 

Więcej informacji już wkrótce!

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W KONFERENCJI

 

REJESTRACJA 

  

 

 

Visum Clinic

 

 

 

 

 

Organizator

Patronat honorowy

  • Prezydent Miasta Rzeszów
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Politechnika Rzeszowska
  • WSIiZ