VII Rzeszowska Konferencja Okulistyczna "SOKOLIM OKIEM"

22-23 listopada 2019 r.

Hotel Prezydencki w Rzeszowie

Na górę

  • 1
  • 2
  • 3

Specjalista chirurgii refrakcyjnej i chirurgii zaćmy. Studia lekarskie ukończył w 1991 roku w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1995 roku uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie okulistyki, w 2000 roku II stopień specjalizacji w zakresie okulistyki.W latach 2002-2008 był ordynatorem Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie. Obecnie jest dyrektorem medycznym NZOZ Visum Clinic w Rzeszowie oraz ordynatorem nowo powstałego Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Chirurgię refrakcyjną rozpoczął w 2004 roku od korygowania astygmatyzmu soczewkami torycznymi wewnątrzgałkowymi, sukcesywnie rozszerzając swoje umiejętności poprzez korekcję presbyopii soczewkami wieloogniskowymi w 2006 roku, a od 2007 roku przeprowadza laserową korekcję wad wzroku. Podczas konferencji w Rzeszowie wystąpi z wykładem pt. „Soczewki o wydłużonej ogniskowej - nowa idea w korekcji starczowzroczności (EROV IOLs - extended range of vision, EDOF IOLs - extended depth of focus )”.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W KONFERENCJI

 

REJESTRACJA 

  

 

 

Visum Clinic

 

 

 

 

 

Organizator

Patronat honorowy

  • Prezydent Miasta Rzeszów
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Politechnika Rzeszowska
  • WSIiZ