VII Rzeszowska Konferencja Okulistyczna "SOKOLIM OKIEM"

22-23 listopad 2019 r.

Hotel Prezydencki w Rzeszowie

 

 

Na górę

  • 1
  • 2
  • 3

Specjalista chorób oczu i okulistyki dziecięcej. Jest starszym asystentem w Klinice Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a w 2013 roku weszła w skład komisji rewizyjnej PTO. W ramach Towarzystwa działa w Sekcji Okulistyki Dziecięcej, Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej, Sekcji Jaskry, Sekcji Soczewek Kontaktowych oraz European Society of Cataract and Refractive Surgeons. Laureatka nagród: w 2007 r. - Zespołowej Nagrody II stopnia Rektora ŚUM w Katowicach w zakresie działalności naukowej za prace dotyczące diagnostyki i leczenia zachowawczego i operacyjnego jaskry wrodzonej, w 2008 r. na 21. International Congress of German Ophthalmic Surgeons Joint Meeting DOC – ISRS/AAO w Norymberdze - nagrody III stopnia “Brązowego Lwa” za prezentację pracy “Evaluation of retinal thickness using optical coherence tomography in children with Stargadt’s disease/fundus flavimaculatus”, w 2008 r. Zespołowej Nagrody II stopnia Rektora ŚUM w Katowicach w zakresie działalności naukowej za cykl prac dotyczących leczenia operacyjnego zaćmy rozwojowej, wrodzonej i urazowej z implantacją soczewki wewnątrzgałkowej u dzieci. Swoje prace publikowała w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w Magazynie Lekarza Okulisty i Klinice Ocznej oraz w czasopismach znajdujących się na Liście Filadelfijskiej.

Podczas konferencji w Rzeszowie wystąpi z wykładem pt.: ”Różnice oka dziecka i dorosłego w aspekcie diagnostycznym”.

Okulista, specjalizuje się w okulistyce dziecięcej, profilaktyce i leczeniu retinopatii wcześniaczej. Dyplom lekarski otrzymała w 1987 r. na Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalizację w zakresie okulistyki I i II stopnia uzyskała po odbyciu stażu w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie w 1991 i 1996 r. Posiada duże doświadczenie, które zdobyła podczas odbywania staży oraz na szkoleniach i kursach certyfikowanych w kraju i za granicą. Między innymi odbyła staż w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w zakresie okulistyki dziecięcej. Pracę zawodową rozpoczęła na Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie. Obecnie pracuje w Visum Clinic oraz Vision-R. Jest jednym z nielicznych lekarzy na Podkarpaciu zajmującym się leczeniem dzieci w kierunku retinopatii wcześniaczej.

Podczas konferencji w Rzeszowie wystąpi z wykładem pt.: ”Retinopatia wcześniacza - profilaktyka jako najskuteczniejsza metoda leczenia”.

Dr-hab-Jerzy-Mackiewicz.jpgPolski okulista, od 1987 zatrudniony w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe są ściśle związane z działalnością kliniczną, a stanowią je m.in.: różne aspekty tamponady wewnętrznej w chirurgii szklistkowo-siatkówkowej, urazy oka i zagadnienia dotyczące zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Od wielu lat współpracuje w tym zakresie z Klinikami Okulistycznymi w Niemczech m.in. w Heidelbergu, Kolonii, Bonn i Berlinie. Od października 2011 roku jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego UM w Lublinie. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, American Society of Retina Specialists, European Vitreoretinal Society, Euretina oraz amerykańskiego Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO). Autor lub współautor ponad 230 publikacji i doniesień zjazdowych.

Podczas konferencji w Rzeszowie wystąpi z wykładem pt. „Krwawienie wewnątrzgałkowe współczesne standardy diagnostyczne i terapeutyczne”.

Specjalista chirurgii refrakcyjnej i chirurgii zaćmy. Studia lekarskie ukończył w 1991 roku w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1995 roku uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie okulistyki, w 2000 roku II stopień specjalizacji w zakresie okulistyki.W latach 2002-2008 był ordynatorem Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie. Obecnie jest dyrektorem medycznym NZOZ Visum Clinic w Rzeszowie oraz ordynatorem nowo powstałego Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Chirurgię refrakcyjną rozpoczął w 2004 roku od korygowania astygmatyzmu soczewkami torycznymi wewnątrzgałkowymi, sukcesywnie rozszerzając swoje umiejętności poprzez korekcję presbyopii soczewkami wieloogniskowymi w 2006 roku, a od 2007 roku przeprowadza laserową korekcję wad wzroku. Podczas konferencji w Rzeszowie wystąpi z wykładem pt. „Soczewki o wydłużonej ogniskowej - nowa idea w korekcji starczowzroczności (EROV IOLs - extended range of vision, EDOF IOLs - extended depth of focus )”.

 

IMG_1296.jpg

Polska okulistka, profesor medycyny, wybitna specjalistka w dziedzinie schorzeń rogówki. Jako pierwsza w Polsce przeprowadziła operację wszczepienia soczewki bioanalogicznej pacjentowi z zaćmą. Kierownik Oddziału Okulistyki Dorosłych oraz Kliniki Okulistyki i Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pełni także funkcję kierownika Odcinka IV Oddziału Okulistyki Dorosłych w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, gdzie od 2010 roku zasiada w jego zarządzie.  

Czytaj więcej...

Zgłoś swój udział w konferencji

  

 

 

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje na temat konferencji?
Regulamin

Visum Clinic

 

 

 

 

Organizator

Patronat honorowy

  • Urząd Marszałkowski
  • Prezydent Miasta Rzeszów
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Politechnika Rzeszowska
  • WSIiZ